Intershift PRAKTIJK: De HR Tool voor de eerstelijns zorg (2024)

maandag 15 mei 2023

timer 3 min

Intershift PRAKTIJK: De HR Tool voor de eerstelijns zorg (1)

Intershift PRAKTIJK is dé HR oplossing voor groeiende praktijken in de eerste lijn. Intershift PRAKTIJK (basis) biedt compleet overzicht op het verlofsaldo en KM declaraties van uw personeel. Kiest u voor InterShift PRAKTIJK (Compleet) beschikt u over een zeer uitgebreide planningsmodule voor de bezetting op alle praktijklocaties. De online app is altijd beschikbaar en werkt samen met de bekende salarissystemen.

HR in de zorg wordt complexer

Praktijken in de eerstelijns zorg worden steeds groter en complexer om te managen. Kleine praktijken met drie of vier medewerkers gaan steeds vaker op in grotere groepspraktijken met vijftien medewerkers of meer. Met de groei van de praktijken wordt het ook steeds uitdagender om het overzicht te houden op de planning, verlofaanvragen en kilometerdeclaraties.

Intershift PRAKTIJK: De HR Tool voor de eerstelijns zorg (2)

Veel praktijken gebruiken hiervoor nog spreadsheets zoals Excel. Medewerkers kunnen op allerlei manieren aanvragen indienen bij de praktijkhouden of praktijkmanager. Een Post-it op het bureau met de kilometers of overuren, een vraag tijdens de koffie, of een appje. Zo komen de aanvragen die van invloed zijn op het vakantie saldo en de uitbetaling binnen bij de organisatie. Vaak gaat dit goed maar vaak leidt deze ongestructureerde vorm van communicatie ook tot vervelende misverstanden en dus tot ontevreden medewerkers.

InterShift PRAKTIJK

Intershift PRAKTIJK (basis) is een handige en betaalbare softwareoplossing waarmee u het overzicht behoudt op het verlofsaldo en KM declaraties van het personeel in uw praktijk conform de afspraken in de CAO. Doordat uw medewerkers zelf hun verlofaanvragen, gewerkte overuren en gereden km kunnen (moeten) invullen in het systeem voorkomt u miscommunicatie. Om het uw medewerkers makkelijk te maken biedt InterShift praktijk hiervoor een handige App.

Daarnaast beschikt U, indien u kiest voor InterShift PRAKTIJK (Compleet), ook over een zeer uitgebreide planningsmodule die ervoor zorgt dat u altijd overzicht houdt over de bezetting op de praktijk, desgewenst ook op de verschillende locaties. Daarbij hebben uw medewerkers dan ook inzage in de verlofaanvragen van andere collega’s. Kortom: met Intershift PRAKTIJK (Compleet) hebben u en uw medewerkers altijd het complete overzicht.

Koppeling met Salarisverwerking

Beide pakketten stellen u in staat om aan het einde van de maand de relevante gegevens door te sturen naar de salarisverwerker, boekhouder of boekhoud pakket. Soms middels een directe koppeling, soms middels een CSV bestand wat makkelijk kan worden ingelezen.

Intershift PRAKTIJK: De HR Tool voor de eerstelijns zorg (3)

Voordelen InterShift Praktijk

  • Tijds- en kostenbesparing
  • Voorkomt miscommunicatie, uw medewerkers zijn zelf verantwoordelijk
  • Online Tool & App waardoor altijd beschikbaar
  • Samenwerking met salarissystemen; Nmbrs, AFAS, Loket.nl, Cobra, SD Worx

Voor wie

Intershift PRAKTIJK is geschikt voor alle praktijken in de eerstelijns zorg met tien of meer medewerkers, Uiteraard zeer geschikt voor huisartspraktijken maar ook voor tandartspraktijken, veterinaire klinieken, fysiotherapeut praktijken en gespecialiseerde klinieken in de zorg.

Over InterShift

InterShift is al sinds jaar en dag de leverancier van toonaangevende planningssoftware voor huisartsen en huisartsenposten. Vorig jaar is InterShift onderdeel geworden van Agilio Software, een Engels bedrijf dat tal van innovatieve en toonaangevende oplossingen biedt voor de eerstelijns zorgverleners. Ruim 70% van de Britse huisartsen en tandartsen maakt regelmatig gebruik van hun oplossingen op het gebied van onder meer HR- en roostersoftware, E-Learning en compliance. Op termijn zal ook InterShift deze oplossingen naar Nederland brengen om praktijkmanagers verder te ondersteunen in hun werk. Meer informatie op onze website: Intershift. De HR oplossing voor uw praktijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over InterShift PRAKTIJK, neem dan contact op met Joke Hofman, onze accountmanager eerstelijns zorg. U kunt haar mailen via sales@intershift.nl of telefonisch via 055 – 7630440. Kijk ook op onze website:Intershift. De HR oplossing voor uw praktijk.

Reactie toevoegen

Categorieën

Personeel

Bij het thema van dit artikel betrokken organisaties

Meer artikelen met dit thema

mic_external_onInterview

Willy van der Wind op de Dag van de Praktijkmanager: ‘Conflicten oplossen door de roze olifant bespreekbaar te maken’

1 mei om 11:15 uurtimer6 min

Willy van der Wind, oprichter van Mediation & Meer, is conflictexpert en werkt als registermediator in de…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Huisarts stuurt SOS: ‘Een duurzame, instapklare praktijk waar we het verschil kunnen maken’

22 apr om 10:30 uurtimer6 min

Huisarts Wietske Jacobs (44) maakte in 2018 de sprong naar het praktijkhouderschap in Den…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Huisarts Annemieke Commissaris zoekt maat voor ‘positief gezonde’ praktijk: ‘Rust en ruimte voor langdurige relatie met patiënt’

11 apr om 15:15 uurtimer5 min

Huisarts Annemieke Commissaris plaatste onlangs een oproep op LinkedIn voor een maat, om samen als…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Onderzoeker Nico Verhoef: ‘Ongeveer 40 procent van de huisartsen heeft burn-outklachten’

10 apr om 15:00 uurtimer6 min

Oud-huisarts Nico Verhoef onderzocht voor zijn proefschrift hoe burn-out bij huisartsen ontstaat en wat de…

Lees verder »

mic_external_onInterview

Charlotte van den Wall Bake over teambinding en veilige werkomgeving: ‘Maak tijd, ga de dialoog aan en begin van onderop’

5 apr om 11:19 uurtimer5 min

Praktijkhouders en praktijkmanagers doen er goed aan om over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag na te…

Lees verder »

person_outlineBlog

Grensoverschrijdend gedrag: twee keer geel is rood

3 apr om 11:30 uurtimer4 min

Zowel de oude- als de nieuwe (sociale) media staan momenteel bol van artikelen over grensoverschrijdend gedrag…

Lees verder »

person_outlineBlog

‘What happens when you stop micro-managing’

27 mrt om 15:30 uurtimer4 min

Op LinkedIn gaat een filmpje rond. Zeven paarden staan klaar voor een race. Het startschot klinkt, en één werpt…

Lees verder »

casesBedrijfsnieuws

Uw werknemer meldt zich ziek. Wat nu?

27 mrt om 15:00 uurtimer4 min

Alle bedrijven krijgen er wel eens mee te maken: een zieke werknemer. Waar moet u als werkgever allemaal…

Lees verder »

  • Load More
Intershift PRAKTIJK: De HR Tool voor de eerstelijns zorg (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6124

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.